Paradontologija

Nauka koja se bavi lečenjem desni i potpornog aparata zuba. Najčeši etiolioški faktor koji dovodi do parodontopatije je zubni kamenac.

Zubni kamenac

Zubni kamenac predstavlja čvrste naslage koje se nalaze iznad(supragingivalni) i ispod(subgingivalni) nivoa vrata zuba.Nastaje mineralizacijom dentalnog plaka(biofilma).

Šta je to dentalni plak?

Dentalni plak je bezbojna meka naslaga koja se formira na svim površinama zuba i ostalim delovima usne šupljine.Zbog svoje strukture predstavlja optimalnu sredinu za život i rast mikroorganizama

Da li ste znali da se u jednom gramu zrelog dentalnog plaka  nalazi 220 milijardi bakterija

Najvažniji faktor koji favorizuje akumuliranje dentalnog plaka jeste neadekvatna oralna higijena.

Pored ovih postoji još nekoliko faktora kao što je sastav pljuvačke,tip ishrane-hrana bogata ugljenim hidratima,loše navike(cigarete,kafe,gazirana pića I dr.).

Zubni kamenac,ukoliko perzistira i ukoliko se ne sprovede ultrazvučna terapija na vreme može dovesti do oštećenja potpornog aparata zuba koji dalje progredira u PARODONTOPATIJU.

Terapija:

Ukoliko nema subjektivnih simptoma i klinički manifestovanih promena gingive,pristupa se ultrazvučnom uklanjanju a sama intervencija traje izmedju 20-30 min sa poliranjem