Implantologija

Implantologija je grana stomatologija koja se bavi ugradnjom zubnih implantata u slučajevima nedostatka jednog ili više zuba,a u cilju postizanja funkcije žvakanja I estetike.

Šta su to implantati?

Implantati su najprostije rečeno titanijumski šrafovi,koji se postavljaju u kost gornje odnosno donje vilice  kao zamena za koren zuba.

Od momenta ušrafljivanja implantata,treba da prodje odredjen period vremena radi procesa osteointegrcije- sratanja implantata sa kosti

Nakon ovog perioda,postavlja se suprastukutura, deo implantata na koji naleže buduća krunica.

Dugovečnost

Sam uspeh implantacije zavisi od nekoliko faktora:

Širina i debljina alveolarne kosti,kvalitet implantata,tehnika ugradnje i saradnja pacijenta

Ukoliko su indikovani,implanti predstavljaju najbolje rešenje u nedostatku zuba,a koliko su stomatolozi ubeđeni u njihov uspeh,govori u prilog doživotna garancija!

Kontraindikacije

U velikom broju slučajeva,implantologija nije opcija.Naime,prvi I osnovni faktor kada se razmatra o implantatima jesu širina i visina alveolarne kosti-deo gornje I donje vilice gde se šrafi implant.Ukoliko jedan od ovih fakotra ne ispunjava uslove,ne može se uzeti u obzir implantologija,već se odlučuje za protetsko rešenje.

Pored ovih faktora,na odluku utiču I stanje u ustima-oralna higijena, starost pacijenta,opšte zdravstveno stanje itd.