Bolesti zuba

Konzervativno zbrinjavanje tvrdih zubnih tkiva,kao i lečenje kanala korena zuba su najčešče stomatološke intervencije svakodnevno.

Nakon sanacije karijesa,postavljaju se nano-hibridni kompozitni materijali,takozvane bele plombe.

Danas,ovi materijali poseduju fizički izvanredne karakteristike I sjajan estetski efekat tako da se crne(amalgamske) plombe smatraju prevazidjenim materijalima.

Bezbolnost ovih intervencija se postiže lokalnom anestezijom

Endodoncija

Kada mikroorganizmi zahvate pulpu(zivac) zuba,neophodno je pristupiti procesu vadjenja istog i obradi kanala korena zuba.

Nakon mehaničko-medikamentne obrade kanala sledi punjenje i zatvaranje kanala(opturacija) a nakon toga i konzervativna ili protetska nadoknada u zavisnosti od preostalog zubnog tkiva. 

Endodoncija je kompleksna intervencija koja zahteva oprez,stručnost i strpljenje stomatologa  kao i saradnju pacijenta kako bi uspeh bio zagarantovan.